Categories
Informació Política @ca

2010: Accés a la informació a Catalunya

Al juliol d’aquest any vaig començar un projecte bastant ambiciós: construir les bases per aconseguir una veritable llibertat d’informació pública a Catalunya. El primer gran pas per fer aixó es l’elaboració i aprovació de una llei d’accés a la informació i les dades del sector públic. Si tot va bé, l’any 2010 será l’any del canvi a Catalunya en aquest sentit. Espero dir més en un futur no molt llunyá.